My tnh c?nh nh

ace88club
Sn 1 2 4 5 6 lịch đấu việt nam hôm nay s? 8
??i ly ??ng trn m?m 17
??i ly ?nh vo m?m 17
Nhan ??i trn b?t k? 2 th? no
G?p ??i trn c?ng 9-11
G?p ??i trn c?ng 10-11
G?p ??i trn c?ng/m?m 9-11
Nhan ??i sau khi chia
??i ly nhn tr?m cho BJ
??i ly kh?ng nhn tr?m BJ
??i ly nhn tr?m trn ACE
??i ly nhn vo m??i
PlayTech Peek (chia c??c b? m?t)
bài phỏm zingplayKh?ng c thi?t b?
S?p x?p thnh 3 tay
S?p x?p thnh 4 tay
SHISPLIT ACE
Kh?ng ??u hng
??u hng mu?n (tiu chu?n)
??u hng s?m so v?i 10
??u hng s?m
Blackjack tr? 3: 2
Blackjack tr? 1: 1
Blackjack tr? 6: 5
Blackjack tr? 7: 5
Blackjack tr? 2: 1
Ph h?p v?i BJ tr? 2: 1
ongame xì tố Kh?ng c ti?n th??ng #-card
5 th? 21 tr? 2: 1
5+-card 21 tr? 2: 1
Charlie 5 th?
Charlie 6 th?
Charlie 7 th?
Hit split aces
Kh?ng th? chia 4s, 5s v 10s
Kh?ng th? chia aces
Shuffle sau m?i bn tay
S? d?ng ngo?i l? CD
777 tr? 3: 1
C?n nh C?nh trn m?i tay: Tiu chu?n ?? l?ch m?i tay: lich dau bong da
C?n nh C?nh trn m?i c??c: Tiu chu?n ?? l?ch trn m?i c??c: dota 2 mmr leaderboards