— nguồn của bạn cho thông tin đáng tin cậy về cờ game casino.


  • Hơn 2k khiếu nại được quản lý và $2 triệu trở lại cho người chơi.
  • Bộ sưu tập lớn nhất của đánh giá casino chi tiết có sẵn trực tuyến.
  • Báo cáo giá trị tiền thưởng để cho bạn biết cách tiền thưởng thực sự so sánh.
  • Hướng dẫn live casino chi tiết để giúp bạn học cách chơi.

Tôi xác nhận rằng tôi trên 18 tuổi và tôi đã đọc và đồng ý với:

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và sẽ không chia sẻ địa chỉ email của bạn.
Logo Aweber
[ X] Đóng biểu mẫu này và quay trở lại trang web
Đóng geo
Bật vị trí địa lý
Cài đặt miền địa phương

Hiện đang xem:

Vietnamese in France

24Pokies - Rút chưa thanh toán

Phán quyết

Tìm thấy cho người chơi - Mặc dù nỗ lực lặp đi lặp lại của chúng tôi để liên hệ với 24Pokies để thảo luận về vấn đề này, chúng tôi đã nhận được không có phản hồi nào từ các nhà điều hành.

Đọc 24Pokies Casino Review của chúng tôi.

Khiếu nại của người chơi

Tôi đã yêu cầu rút tiền một tháng trước đây và khuyến mãi đã ngừng đáp ứng email của tôi bây giờ.

Đọc bài đánh giá casino

2 Phản hồi

Biểu tượng người dùng
thepogg
Ngày 19 tháng 4 năm 2022

Hi utbmitch - chào mừng bạn đến!

Vui lòng đọc Hướng dẫn khiếu nại của chúng tôi để đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ quy trình quản lý khiếu nại của chúng tôi hoạt động như thế nào.

Là một công dân Anh, bạn chỉ nên chơi với các nhà khai thác có giấy phép UKGC. 24Pokies Casino không giữ giấy phép UKGC và như vậy đang vi phạm luật Anh bằng cách chấp nhận phong tục của bạn.

Thật không may, bạn đã chọn để chơi với một nhà điều hành đó là cả hai tiêu cực liệt kê với dịch vụ này và những người đã lịch sử không hợp tác với khiếu nại gửi cho chúng tôi. Trong khi chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với các nhà điều hành thay mặt cho bạn, cơ hội của một hòa giải thành công là thấp.

Cám ơn,

ThePogg

Biểu tượng người dùng
thepogg
Ngày 7 tháng 5 năm 2022

Hi utbmitch,

Thật không may sau những nỗ lực lặp đi lặp lại để liên hệ với các nhà điều hành để thảo luận về vấn đề này, chúng tôi đã nhận được không có phản hồi gì như vậy bao giờ hết. Tại thời điểm này, chúng ta không có kỳ vọng hợp lý về sự thay đổi này.

Xin lỗi, chúng tôi không thể giúp đỡ thêm.

ThePogg

Để lại một câu trả lời

Bạn phải đăng nhập để đăng nhận xét.

Thỏa thuận

utbmitch đồng ý cho ThePogg hành động thay mặt họ và chia sẻ thông tin cá nhân mà họ cung cấp cho ThePogg với các cơ quan sau đây cho mục đích giải quyết khiếu nại của họ:

Ngày 19 tháng 4 năm 2022

Quốc kỳ quốc gia Pháp