ThePogg.com - Nguồn của bạn để biết thông tin đáng tin cậy về cờ bạc trực tuyến.


  • Hơn 2k khiếu nại được quản lý và 2 triệu đô la đã trả lại cho người chơi.
  • Bộ sưu tập lớn nhất của các đánh giá sòng bạc chi tiết có sẵn trực tuyến.
  • Báo cáo giá trị tiền thưởng để cho bạn biết phần thưởng thực sự so sánh như thế nào.
  • Hướng dẫn trò chơi chi tiết để giúp bạn học chơi.

Tôi xác nhận rằng tôi đã trên 18 tuổi và tôi đã đọc và đồng ý với:

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và sẽ không chia sẻ địa chỉ email của bạn.
Logo Aweber
[X] Đóng biểu mẫu này và quay lại trang web
Biểu tượng menu Menu Đóng biểu tượng Logo thePogg
#Ad
Tìm kiếm khuyến mại hay khuyến mãi Tham gia Ưu đãi không có người nhận
Đóng Geo
Bật định vị địa lý
Cài đặt địa phương

Hiện đang xem:

Tiếng Anh ở Brazil

kucasino UltimateX

UltimateX không phải là một trò chơi poker video mà là một biến thể trên định dạng poker video tiêu chuẩn đã được áp dụng cho một số trò chơi. Sự khác biệt giữa Ultimate X và phiên bản tiêu chuẩn của trò chơi là người chơi có thể chọn chơi gấp đôi cược 5 đồng của họ cho một số lợi ích bổ sung (trong khi không chính xác về mặt kỹ thuật một trò chơi trong Trình huấn luyện chiến lược/máy phân tích Paytable). Khi chơi đồng xu thứ 6 nếu người chơi nhận được một bàn tay chiến thắng, vòng tiếp theo sẽ nhận được một số nhân cho bất kỳ chiến thắng nào. Bàn tay chiến thắng nhận được xác định số nhân mà bạn sẽ nhận được.

Hiện tại chúng tôi không biết về trò chơi này có sẵn tại bất kỳ sòng bạc trực tuyến nào.

Các biến thể của trò chơi này mà chúng tôi nhận thức được ngoại tuyến (tất cả được sản xuất bởi IGT) là poker tiền thưởng, poker poker deluxe, deuces wild, tiền thưởng gấp đôi, tiền thưởng gấp đôi, jack hoặc tốt hơn và tiền thưởng poker joker

Để dễ so sánh, bảng dưới đây hiển thị cạnh nhà tốt nhất cho tất cả các biến thể UltimateX mà chúng tôi biết;

Khác nhau 6 xu cạnh nhà
Tiền thưởng Poker 0,83%
Phần thưởng Poker Deluxe 0,43%
Deuces hoang dã 0,88%
Tiền thưởng gấp đôi 1,89%
Gấp đôi tiền thưởng 2,16%
Jack hoặc tốt hơn 1,46%
Tiền thưởng poker Joker 1,77%

Một số ghi chú trên các bảng dưới đây;

- Chúng tôi đã bao gồm cả 6 cạnh nhà đồng xu và cạnh nhà khi chơi 1-5 đồng xu. Các cạnh nhà cho 1-5 đồng xu là giống nhau và như vậy chỉ có một con số được liệt kê. Để tìm cạnh House/Paytable cho 2-4 đồng tiền chỉ là nhiều con số 1 đồng theo số lượng đồng xu.

Tiền thưởng Poker

Poker tiền thưởng (Paytable tốt nhất) 10 xu 5 xu 1-4 xu Hệ số nhân Paytable
Royal Flush 4000 4000 250 3
Thẳng tuôn ra 250 250 50 3
4oak aces 400 400 80 3
4oak 2-4 200 200 40 3
4oak khác 125 125 25 3
Ngôi nhà hạnh phúc 35 35 7 12
Tuôn ra 25 25 5 10
Dài 20 20 4 7
3oak 15 15 3 4
2 cặp 10 10 2 3
Jack hoặc tốt hơn 5 5 1 2
House Edge 0,83% 1,99% 3.225

* PayTables cho 2, 3 và 4 đồng tiền chỉ là paytable cho 1 đồng tiền nhân với số lượng tiền. Các cạnh nhà cho 1-4 đồng xu đều bằng 3,22%.

Poker tiền thưởng (Paytable yếu hơn) 10 xu 5 xu 1-4 xu Hệ số nhân Paytable
Royal Flush 4000 4000 250 2
Thẳng tuôn ra 250 250 50 2
4oak aces 400 400 80 2
4oak 2-4 200 200 40 2
4oak khác 125 125 25 2
Ngôi nhà hạnh phúc 30 30 6 12
Tuôn ra 25 25 5 11
Dài 20 20 4 số 8
3oak 15 15 3 4
2 cặp 10 10 2 3
Jack hoặc tốt hơn 5 5 1 2
House Edge 1,95% 3,13% 4,37%

* PayTables cho 2, 3 và 4 đồng tiền chỉ là paytable cho 1 đồng tiền nhân với số lượng tiền. Các cạnh nhà cho 1-4 đồng xu đều bằng 4,37%.

Phần thưởng Poker Deluxe

Tiền thưởng Deluxe (Paytable tốt nhất) 10 xu 5 xu 1-4 xu Hệ số nhân Paytable
Royal Flush 4000 4000 250 2
Thẳng tuôn ra 250 250 50 2
4oak 400 400 80 2
Ngôi nhà hạnh phúc 40 40 số 8 12
Tuôn ra 30 30 6 11
Dài 20 20 4 7
3oak 15 15 3 4
2 cặp 5 5 1 3
Jack hoặc tốt hơn 5 5 1 2
House Edge 0,43% 1,51% 2,63%

* PayTables cho 2, 3 và 4 đồng tiền chỉ là paytable cho 1 đồng tiền nhân với số lượng tiền. Các cạnh nhà cho 1-4 đồng xu đều bằng 2,63%.

Tiền thưởng Poker Deluxe (Paytable yếu hơn) 10 xu 5 xu 1-4 xu Hệ số nhân Paytable
Royal Flush 4000 4000 250 2
Thẳng tuôn ra 250 250 50 2
4oak 400 400 80 2
Ngôi nhà hạnh phúc 40 40 số 8 12
Tuôn ra 30 30 6 10
Dài 20 20 4 7
3oak 15 15 3 4
2 cặp 5 5 1 3
Jack hoặc tốt hơn 5 5 1 2
House Edge 1,19% 1,51% 2,63%

* PayTables cho 2, 3 và 4 đồng tiền chỉ là paytable cho 1 đồng tiền nhân với số lượng tiền. Các cạnh nhà cho 1-4 đồng xu đều bằng 2,63%.

Deuces hoang dã

Deuces Wild (Paytable tốt nhất) 10 xu 5 xu 1-4 xu Bultiplers Paytable
Royal Flush 4000 4000 250 2
4oak 2s 1000 1000 200 2
Hoàng gia hoang dã 125 125 25 2
5oak 75 75 15 2
Thẳng tuôn ra 45 45 9 12
4oak khác 20 20 4 7
Ngôi nhà hạnh phúc 20 20 4 5
Tuôn ra 15 15 3 5
Dài 10 10 2 3
3oak 5 5 1 2
House Edge 0,88% 1,09% 2,31%

* PayTables cho 2, 3 và 4 đồng tiền chỉ là paytable cho 1 đồng tiền nhân với số lượng tiền. Các cạnh nhà cho 1-4 đồng xu đều bằng 2,31%.

Deuces Wild (Paytable yếu hơn) 10 xu 5 xu 1-4 xu Bultiplers Paytable
Royal Flush 4000 4000 250 2
4oak 2s 1000 1000 200 2
Hoàng gia hoang dã 100 100 20 2
5oak 60 60 12 3
Thẳng tuôn ra 50 50 10 11
4oak khác 20 20 4 7
Ngôi nhà hạnh phúc 20 20 4 5
Tuôn ra 15 15 3 5
Dài 10 10 2 3
3oak 5 5 1 2
House Edge 2,15% 2,42% 3,62%

* PayTables cho 2, 3 và 4 đồng tiền chỉ là paytable cho 1 đồng tiền nhân với số lượng tiền. Các cạnh nhà cho 1-4 đồng xu đều bằng 3,62%.

Tiền thưởng gấp đôi

Tiền thưởng kép (Paytable tốt nhất) 10 xu 5 xu 1-4 xu Hệ số nhân Paytable
Royal Flush 4000 4000 250 2
Thẳng tuôn ra 250 250 50 2
4oak aces 800 800 160 2
4oak 2-4 400 400 80 2
4oak khác 250 250 50 2
Ngôi nhà hạnh phúc 45 45 9 12
Tuôn ra 30 30 6 10
Dài 25 25 4 7
3oak 15 15 3 4
2 cặp 5 5 1 3
Jack hoặc tốt hơn 5 5 1 2
House Edge 1,89% 2,19% 3,34%

* PayTables cho 2, 3 và 4 đồng tiền chỉ là paytable cho 1 đồng tiền nhân với số lượng tiền. Các cạnh nhà cho 1-4 đồng xu đều bằng 3,34%.

Tiền thưởng kép (Paytable yếu hơn) 10 xu 5 xu 1-4 xu Hệ số nhân Paytable
Royal Flush 4000 4000 250 2
Thẳng tuôn ra 250 250 50 2
4oak aces 800 800 160 2
4oak 2-4 400 400 80 2
4oak khác 250 250 50 2
Ngôi nhà hạnh phúc 45 45 9 12
Tuôn ra 25 25 5 10
Dài 20 20 4 số 8
3oak 15 15 3 4
2 cặp 5 5 1 3
Jack hoặc tốt hơn 5 5 1 2
House Edge 4,07% 4,73% 5,94%

* PayTables cho 2, 3 và 4 đồng tiền chỉ là paytable cho 1 đồng tiền nhân với số lượng tiền. Các cạnh nhà cho 1-4 đồng tiền đều bằng 5,94%.

Gấp đôi tiền thưởng

Tiền thưởng gấp đôi (Paytable tốt nhất) 10 xu 5 xu 1-4 xu Hệ số nhân Paytable
Royal Flush 4000 4000 250 4
Thẳng tuôn ra 250 250 50 4
4oak aces với 2-4 2000 2000 400 4
4oak 2-4 với A-4 800 800 160 4
4oak aces khác 800 800 160 4
4oak 2-4 với khác 400 400 80 4
4oak khác 250 250 50 4
Ngôi nhà hạnh phúc 45 45 9 12
Tuôn ra 25 25 5 10
Dài 20 20 4 7
3oak 15 15 3 4
2 cặp 5 5 1 3
Jack hoặc tốt hơn 5 5 1 2
House Edge 2,16% 2,13% 3,36%

* PayTables cho 2, 3 và 4 đồng tiền chỉ là paytable cho 1 đồng tiền nhân với số lượng tiền. Các cạnh nhà cho 1-4 đồng xu đều bằng 3,36%.

Tiền thưởng gấp đôi (Paytable yếu hơn) 10 xu 5 xu 1-4 xu Hệ số nhân Paytable
Royal Flush 4000 4000 250 2
Thẳng tuôn ra 250 250 50 2
4oak aces với 2-4 2000 2000 400 2
4oak 2-4 với A-4 800 800 160 2
4oak aces khác 800 800 160 2
4oak 2-4 với khác 400 400 80 2
4oak khác 250 250 50 2
Ngôi nhà hạnh phúc 35 35 7 12
Tuôn ra 25 25 5 10
Dài 20 20 4 số 8
3oak 15 15 3 4
2 cặp 5 5 1 3
Jack hoặc tốt hơn 5 5 1 2
House Edge 3,96% 4,29% 5,52%

* PayTables cho 2, 3 và 4 đồng tiền chỉ là paytable cho 1 đồng tiền nhân với số lượng tiền. Các cạnh nhà cho 1-4 đồng xu đều bằng 5,52%.

Jack hoặc tốt hơn

Jack hoặc tốt hơn (tốt nhất paytable) 10 xu 5 xu 1-4 xu Hệ số nhân Paytable
Royal Flush 4000 4000 250 2
Thẳng tuôn ra 250 250 50 2
4oak 125 125 25 2
Ngôi nhà hạnh phúc 40 40 số 8 12
Tuôn ra 30 30 6 10
Dài 20 20 4 7
3oak 15 15 3 4
2 cặp 10 10 2 3
Jack hoặc tốt hơn 5 5 1 2
House Edge 1,46% 1,61% 2,78%

* PayTables cho 2, 3 và 4 đồng tiền chỉ là paytable cho 1 đồng tiền nhân với số lượng tiền. Các cạnh nhà cho 1-4 đồng xu đều bằng 1,63%.

Jack hoặc tốt hơn (paytable yếu hơn) 10 xu 5 xu 1-4 xu Hệ số nhân Paytable
Royal Flush 4000 4000 250 2
Thẳng tuôn ra 250 250 50 2
4oak 125 125 25 2
Ngôi nhà hạnh phúc 30 30 6 12
Tuôn ra 25 25 5 11
Dài 20 20 4 7
3oak 15 15 3 4
2 cặp 10 10 2 3
Jack hoặc tốt hơn 5 5 1 2
House Edge 4,49% 5,00% 6,24%

* PayTables cho 2, 3 và 4 đồng tiền chỉ là paytable cho 1 đồng tiền nhân với số lượng tiền. Các cạnh nhà cho 1-4 đồng xu đều bằng 6,24%.

Joker poker

Joker poker 6 xu 5 xu 1-4 xu Hệ số nhân Paytable
Royal Flush 4000 4000 250 2
5oak 1000 1000 200 2
Hoàng gia hoang dã 500 500 100 2
Thẳng tuôn ra 250 250 50 2
4oak 85 85 17 2
Ngôi nhà hạnh phúc 35 35 7 6
Tuôn ra 25 25 5 6
Dài 15 15 3 5
3oak 10 10 2 4
2 cặp 5 5 1 3
Kings hoặc tốt hơn 5 5 1 2
House Edge 1,77% 1,91% 3.06%

* PayTables cho 2, 3 và 4 đồng tiền chỉ là paytable cho 1 đồng tiền nhân với số lượng tiền. Các cạnh nhà cho 1-4 đồng xu đều bằng 3,06%.

 

 

Máy phân tích PayTable

 

Nếu bạn gặp phải một paytable khác, bạn có thể sử dụng máy phân tích Paytable của chúng tôi để tìm cạnh House Edge cho trò chơi.

 

Máy tính chiến lược

Để tìm ra cách chơi chính xác cho các tay cá nhân, hãy sử dụng máy tính chiến lược của chúng tôi, điều này sẽ cho bạn biết các thẻ chính xác để giữ cho paytable bạn đang chơi.

 

Huấn luyện viên chiến lược

Nếu bạn có ý định chơi nhiều UltimateX, chúng tôi sẽ khuyên bạn nên học chiến lược tối ưu cho trò chơi mà bạn sẽ chơi. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy một huấn luyện viên chiến lược cho phép bạn thực hành trò chơi và sửa bạn khi bạn phạm sai lầm;

 

*Tất cả các số liệu trong bài viết này đều dựa vào việc sử dụng một chiến lược được tối ưu hóa cho Paytable cụ thể được sử dụng. Sử dụng bất kỳ chiến lược nào khác sẽ làm tăng cạnh nhà. Bạn có thể tìm thấy chiến lược được tối ưu hóa cho bất kỳ Paytable bằng cách sử dụng máy tính trên trang này.

Cờ đất nước Brazil

Cộng hòa Liên bang Brazil cho đến nay là quốc gia lớn nhất ở Nam Mỹ - đây là nơi có hơn 208 triệu công dân. Nó chia sẻ biên giới với tất cả các quốc gia ở Nam Mỹ, Ecuador và Chile ngoại trừ, và nó có một bờ biển trên Đại Tây Dương. Người Brazil giữ tất cả các hình thức đánh bạc gần với trái tim của họ và đó là một trò tiêu khiển rất phổ biến mặc dù thực tế là chính phủ không ủng hộ hoặc coi việc đánh bạc hợp pháp trong khu vực tài phán này - mặc dù nó đã không hình sự hóa nó. Dường như người chơi chơi ở các khu vực pháp lý ở nước ngoài từ xa không bị tổn hại về mặt pháp lý khi làm như vậy vì chính phủ không cố gắng đưa ra các trường hợp pháp lý nào chống lại bất kỳ người chơi nào tham gia đánh bạc trực tuyến.